baanrammantra.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน สั่งซื้อสินค้า

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : นายธีระยุทธ จันทพุก

เลขที่บัญชี : 162-2-527622

สาขา : สัตหีบ

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 086-822-8801
Line ID : boyairport086822880